Đón xuân 2014

***

Hai tun na thôi là Tết.  Tri Cali nóng, khô, hn hán làm chính ph tiu bang kêu gi tiết kim nưc.  Thế là tưi cây 1 ln trong tun thôi vy.  Sáng nay dn dp, thy my cây mai đã nở, my cây thì chưa.  i còn hái đưc 1 bch.  Cây hng, táo tu trơ tri lá.  My cây vi sp sa ra bông, không biết s có trái nhiu hơn năm ri không.

T giã ngôi gazebo, vào li căn phòng nh sau vưn, tôi bng có nhng flashback, hình nh quá kh mưi my năm qua nơi chn này.  Vui có, bun có, thanh thn, bc dc, chuyn riêng tư mình, chuyn gia đình, chuyn thiên h.  Không biết năm nay s bán căn nhà này không, ít nht, tôi YouTube cnh nhà này rt nhiu, na nh thì xem li.  Thy Tám có nói “Ta là cnh, cnh là ta.”  Không biết cnh ca Thy bây gi ra sao?

tt122 

Sáng nay tôi b thì gi xem nhng phát biu v vic nhóm LGBT Vit M và din hành Tết sp ti.  Ít nht tôi không nghe ai nói thng đng tính luyến ái là mt ti li và cng đng Vit Nam không mun dính dáng gì ti nhng ngưi đng tính.  (Chc có ngưi nghĩ vy, nhưng không nói.)  Nhưng có vài điu nghe không lọt l tai.  Như ý kiến cho nhóm LGBT d din hành, nhưng phi đi trưc hoc sau din hành chính ca cng đng cách 30 phút, hoc cùng đi vi hi đoàn khác nhưng không đưc có biu ng, c gì v gay c.   Nói chung, hoan hô tinh thn làm vic ca mi phía.  Dù có chơi trò chính tr, lut pháp qua li, ai mun lên tiếng nói thì cũng đưc nói.  Cui cùng thì s đưc din hành.  Đ li đây vài YouTube clip cho các bn xem.  Công nhn thế h tr LGBT bây gi đng đn, chng chc, nhit tình ghê.  (Viet Rainbow of Orange County  /  YouTube Viet Rainbow OC )

(blog Bên L Din Hành Tết 2013  /  poem “in little Saigon” – Narinda Heng)

vietlgbt001 vietlgbt002 vietlgbt003 vietlgbt004

***

Sau bao nhiêu năm ch có 1 hi ch Tết Nam Cali, năm nay 2 hi chợ!  Tôi cũng tìm hiu thêm v s vic Ban Đi Din Cng Đng Vit Nam Nam Cali và Tng Hi Sinh Viên Vit Nam Nam Cali.  Nói tóm li, thành ph Garden Grove mun mt s tin to cho họ;  Sinh Viên không chu, rút lui;  Cng Đng nhy vô;  ai dè, Sinh Viên kiếm đưc ch khác.  Câu hi kế tiếp là sang năm thì sao?  T gi tr đi 2 Hi Ch Tết cnh tranh tiếp?  (Xem clips 2 bên tôi đu nhn ra ngưi quen.)

***

Thit ra nhiu hi ch cũng vui thôi, như năm nay ngoài 2 cái nêu trên còn có 2 cái vùng Los Angeles na thì phi.  Làm tôi liên tưng ti 2 Đi Hi Vô Vi my năm va qua.  Nhưng thôi, qua 2014 ri, sp sa Tết ri, nhng gì cn nói tôi cũng góp ý ri.  Chuyn tương lai kết qu ra sao tôi không còn quan tâm na.  Bây gi mi ln tôi mun đóng góp gì, tôi t hi, “Có cn không?” Cn.  “Có thc s cn thiết phi lên tiếng hay không?”  Cn.  “Có thc sự, thc s cn không?”  Cn.  “Có thc s, thc s, THC S cn không?”  Không.  V đ tài Vô Vi, tôi không cn đóng góp ý kiến na.  Vào ca Vô Vi, mình t tu t tiến, lut nhân qu đ đy.  5, 10 năm sau, cnh đã khác, ngưi đã khác, mình cũng thay đi ri.  20, 30, 50 năm sau, Vô Vi có 10 Đi Hi, 1 Đi Hi, hay không có Đi Hi cũng không còn nhng nhân vt bây giờ cai qun.  Vào ca Vô Vi, ch cn thc tâm tu, sa mình thôi, không cn sa ngưi khác.  Điu này, sáng hôm nay, tôi thc s, thc s, THC S hiu ri.

Mến chúc các bn mt mùa Tết vui, nh, và an bình.

PS:  Có ai hiu ti sao bài “Xuân Ca” ca Phm Duy có câu:  “Xuân trong tôi đã khơi trong 1 đêm vui.  Mt đêm là đêm gi chăn phòng the đón cha m v là nghĩa gì không vy cà?  Ti làm răng gi chăn phòng the mà mang cha m v làm gì, phi kêu cha m đi ch khác chơi ch?!

nha2802 nha2803

nha2811

nha2816***

***

PHOTOS by WILLIAM VO

william-vo-tetparade2014 (1) william-vo-tetparade2014 (2) william-vo-tetparade2014 (3) william-vo-tetparade2014 (4) william-vo-tetparade2014 (5) william-vo-tetparade2014 (6) william-vo-tetparade2014 (7) william-vo-tetparade2014 (8) william-vo-tetparade2014 (9) william-vo-tetparade2014 (10) william-vo-tetparade2014 (11) william-vo-tetparade2014 (12) william-vo-tetparade2014 (13) william-vo-tetparade2014 (14) william-vo-tetparade2014 (15) william-vo-tetparade2014 (16) william-vo-tetparade2014 (17) william-vo-tetparade2014 (18) william-vo-tetparade2014 (19) william-vo-tetparade2014 (20) william-vo-tetparade2014 (21) william-vo-tetparade2014 (22) william-vo-tetparade2014 (23) william-vo-tetparade2014 (24)

***

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Đón xuân 2014

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.