Lính quèn của Thượng Đế

tt12

Mấy ngày qua tôi thử tập nghe băng Thầy trong www.vovilibrary.net rồi chép xuống, chọn cuốn “Niềm Tin Thanh Tịnh” Thầy Tám giảng năm 1984.  Khâm phục cho những bạn làm việc này, và những ai đã từng ghi chép, đánh máy lời giảng Thầy suốt mấy chục năm qua.  Tôi nghe cả buổi, chép, rồi đánh máy lại chưa tới 10 phút băng mà muốn ngất xỉu.  Điệu này chắc tới cuối năm mới xong 1 cuốn!  Dù vậy, tại mới làm, làm riết thì quen.  Gửi lại đây khúc đầu băng.  Học tu Vô Vi, nghiên cứu kinh sách, băng giảng thôi mà không được trực tiếp, không hiểu context, hoàn cảnh nào mà Thầy giảng thì cũng là một điều… không trọn vẹn.  Các bạn đạo có nhận xét rằng đôi lúc, Thầy nói như vầy cho người này, lại nói khác với người khác.  Hoặc trả lời cho người này nhưng thật ra là cho người kia.  Nhìn căn cơ, bài học mà nói.

Đoạn băng tôi nghe chắc vào thời điểm có người xin mở thiền đường mà Thầy thấy có gì chưa ổn.  Những chữ tôi không nghe rõ, bỏ vào [  ?  ]

Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Địa danh : Amphion les Bains, France

14 tháng 8 năm 1984.

Thưa các bạn.  Qua những diễn biến về Thiêng Liêng giáng điển để cứu độ quần sanh khuyên giải tu hành, tại California cũng như ở Gien, và khắp các nơi cũng vậy.  Rốt cuộc mọi người chúng ta thấy rõ, có Bề Trên, có trật tự, có Đấng Cha Lành, có tình thương, không bao giờ chấp nhứt chúng sanh ngu muội.  Chúng ta là chúng sanh, chúng ta thấy rõ chúng ta còn ngu muội, nên cố gắng vươn lên để tiến tới một mức nữa.  Hầu có cơ hội gặt hái những gì đã bị mất mát từ nhiều kiếp.  Tình thương lúc nào cũng sẵn sàng cứu độ, mà cứu độ những gì?  Cứu độ phần hồn.  Cứu độ cho chúng ta được sáng suốt thêm để tự thức.  Chứ không phải xách tiền xách bạc đưa cho chúng ta mới kêu bằng cứu độ.  Cho nên người tu phải dứt khoát về vấn đề tiền bạc, mà nuôi dưỡng tâm linh để tiến tới.  Luôn luôn phải ý thức rõ, lấy trời làm nhà lấy đất làm giường, thì lúc nào cũng không thấy mình bơ vơ và đau khổ.  Người tu tiến về tâm linh, hỏi sự siêu nhiên thiêng liêng bên trên.  Còn nói về tiền bạc thì [  ?   ] phàm tâm, nó có thể đưa đẩy con người tới chỗ ngu muội và bơ vơ ở tương lai.  Không phải bến giác nơi đó.  Vì sự sáng suốt là bến giác.

Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu trong thanh tịnh, chúng ta đã [ ? tận ? ] khép mình.  Chúng ta càng khao khát sự thanh tịnh hơn, và chúng ta quên cái cõi tạm, mới là người tu.  Còn người tu mà mong muốn được có tiền bạc, để làm việc này việc kia việc nọ, không phải ta tu.  Tu phải thực tinh tâm trở về với thanh tịnh thì tiền của sát một bên.  Tiền của đó chúng ta có cũng không dám xài.  Của Trời Phật để làm điều lành điều tốt, sử dụng trong lúc cần thiết, và không xin Thượng Đế bất cứ một cái gì.  Không nên tu và than thở với Thượng Đế.  Thượng Đế luôn luôn mở lời từ bi đại lượng.  Để cho chúng ta thấy đường đi, nếu chúng ta bằng lòng làm một hành khất phước lộc của Trời Phật thì nên tiếp tục làm.  Còn làm hành khất mưu đồ lường gạt chúng sanh về tiền của, không nên!  Chúng ta bằng lòng làm một vị hành khất phước lộc của Trời Phật, lấy cái không làm [ ? đề ? ] mới là người tu.

Thượng Đế không cần phải [ ? mở lớn ? ].  Thượng Đế cần tâm thanh tịnh cởi mở, hạnh hy sinh càng cao càng được chứng tâm.  Không phải sự đòi hỏi mà được chứng tâm.  Mong các bạn phải hiểu điều này, không nên trách móc Trời Phật mà nói rằng, chúng tôi cầu xin có một cơ sở để tu.  Không cần!  Chuyện đó tự nhiên chuyển.  Và tự nhiên sẽ có.  Và tự nhiên sẽ tiêu tan.  Phải hiểu điều này.  Đó là luật của thiên cơ.  Không nên căn cứ vào cớ này cớ nọ mà trình tấu cùng Thượng Đế một cách vô lý.  Bề Trên quở trách, không nỡ quở trách.  Nhưng mà thương, thương những đứa con thiêu thân, mới bước vào trong lửa để đốt lên.  Nhiều người không trí óc còn bị Bề Trên [ ? khinh bỉ ? ] nữa là khác.  Nhưng mà luôn luôn Bề Trên từ bi cứu độ, ân độ.  Hỏi những người tu Vô Vi có khả năng bương chảy sự sống hay là không?  Chắc chắn có.  Vì sao nó phải tu?  Nó muốn dọn mình trở về thanh nhẹ nó phải gọt bỏ tất cả những sự tình trần trược.  Cái gọi là sự nghiệp tại thế, bùn lầy ô bám lấy tâm thức của nó, từ bỏ đi, cho nó trở về với sự ngắn gọn sẵn có của chính nó.   Cho nên nó quyết tâm tu để tiến tới một bước rõ rệt.  Sử dụng [ ? hơi thở ? ] sẵn có là một của cải Thượng Đế đã trao, không đòi hỏi một của cải gì nữa hết.  Làm Pháp Luân Thường Chuyển, tắt thở một [  ?  ] là tiến lên một bước, rất rõ rệt. Còn chuyện ô phàm thì luôn luôn nó sẽ tới tấp.  Đó là tiền của.  Người thanh tịnh, người có uy tín không sợ đói.  Người ham của, người đó, những người có của không bao giờ [ ? cao ? ].  Phải hiểu điều này. (…)

*****

tt45

tt41

*****

Tới phần video tôi mới xem là bạn đạo Nam Mai tiếp điển Đức Ông Tư mà khuyến đạo.  Không biết nếu không có Thầy Tám, chị có xin tiếp điển được không?  Nếu được, sang năm, 2014, xin Ông Tư dạy dỗ, điểm đạo thêm coi có “khá” hơn 30 năm trước không.  Tôi nghe mấy câu thấy giật mình đó nghe!

“… Các con nhẫn tâm trì trệ, các con có hãnh diện hay không?”

“…  Không thấy đứa nào có thể đảm nhiệm chức lính quèn của Thượng Đế.”

“…  Chơn lý dâng lên tận miệng, Thầy tới tận nhà mà vẫn ngu.  Rồi còn ỷ lại.  Tội này thật là đáng.  Tu không thành, xuống địa ngục không thể chối cãi.  Nặng gấp 100 những người thường có hiểu không?  Có biết tội mình chưa?”

Tôi không dám chắc bao nhiêu phần chị Nam Mai nói là của điển Ông Tư, bao nhiêu là từ chị.  Search tên “Nam Mai artist” tôi thấy blog về art của chị có nhiều tranh, đồ trang sức, hình Thầy.

http://nammaiartgallery.blogspot.com/

nam-mai-art4

nam-mai-art2

Trên có Thầy  /  Dưới có bạn  /  Ơn Thầy ta trả  /  Nghĩa bạn ta đền  /  Ơn trả không phải thường cung kính  /  Trả là hằng thực hành  /  Nghĩa không đền bằng lời nói  /  Ðền bằng gương sáng thường lau  /  Trên có Thầy  /  Dưới có bạn  /  Ơn đền, nghiã trả  /  Tự nhiên vô sở cầu  /  Nam Mai

Thaycute1-NamMai

Thay2 (2)-NamMai

card-NamMai

*****

master7001-nammai

master7002

*****

Bức tranh kỳ diệu  /  Nam Mai, December 2009 ( www.coivohinh.wordpress.com )

Từ lúc tui vẽ xong bức tranh “chân dung : Lửa Tâm – Inner Light – Lumiere Interieure”,  tui cảm thấy như mình đã hoàn tất hành trình nhìn được bản lai diện mục , tự giải mọi tăm tối bằng vào lửa tâm của chính mình và để cho ánh quang của nội tâm được bừng sáng lộ trên nét mặt một sự an định tuyệt vời .

Từng nét vẽ đã nói lên được sự dầy công của hành giả đã gột rửa, tẩy trừ mọi nghiệp tâm của một kiếp người . Khi buông cọ xuống nền đen, tui có cảm tưởng như bão bùng khốc liệt của tâm đang oà vở, ào ạt tấn công chính mình. Càng tô cho đều, chỉnh lại những chổ khuyết, tui thấy từ từ mọi trược ô rụng rời, tan biến vô hư không và còn lại trên bức tranh một khuôn mặt thanh tịnh như như, không một vướng bận nào .

Mời bạn đọc chiêm ngưỡng bức tranh kỳ diệu …

nam-mai-lua-tam-inner-light

Lửa Tâm (Inner Light) / Self-portrait / Nam Mai

*****

*****

Trong “lịch sử” Vô Vi, phê phán gì tùy người, nhưng chị Nam Mai có tiếng là dám nói dám làm.  Chị có chia sẻ kinh nghiệm tâm linh qua blog khác.  Xin đọc bài “Ý Chí” sau đây.

nam-mai-art3

Artist Nam Mai

Artist Nam Mai

http://coivohinh.wordpress.com/2009/12/02/y-chi/

Ông Thầy tui thường nói tu bằng ý, bằng chí. Xuất hồn cũng bằng ý chí, muốn là xuất được và muốn đi tới đâu là phải đi tới đó .

Sau khi tui chịu xuất hồn rồi thì tui mới thắm thía câu nói trên . Xuất hồn cũng như muốn đi du lịch. Mình phải chuẩn bị tư tưởng, mình phải chuẩn bị tiền bạc, mình phải tìm vé, mua rồi sửa soạn hành lý, rồi lên đường .  Mọi việc đều phải có sự cố gắng thực hiện cho bằng được thì xuất hồn cũng vậy thôi .  Lúc đầu tiên đi cũng bở ngở, tới chổ lạ cũng phải xoay sở, cũng hơi lạng quạng nhưng đi quen rồi thì sẽ thông thái .  Có lúc đến đó rồi không biết đi đâu chơi, mình tới khu mới rồi sẽ có người đến chỉ dẫn cho mình, hay là mình hỏi thăm . Ở dưới thế gian còn vậy huống gì lên Thiên Ðàng . Nhất là trên đó ai cũng mong mình lên chơi mà mình cứ thích ta bà dưới thế gian này, lặn ngụp trong bể khổ .

Tại sao tui nói:  ”Sau khi tui chịu xuất hồn”,  nghe thấy chảnh quá phải không ? Người ta cầu được xuất hồn đi đây đi đó, mình thì nói giống như được năn nỉ bây giờ mới chịu .  Không phải vậy đâu ! Cầu lại không được , cầu là vọng cầu, đã động thì làm gì lên được thiên đàng, một nơi thanh tịnh vô cùng !?

Mình cầu sửa tâm sửa tánh thì được, vì mình đem cái tịnh để hóa giãi cái động, mình đem cái sáng đánh tan bóng tối .  Lo chăm bẳm kiến tánh mình, giữ nhà không để xâm lăng bởi những điều xấu thì lấy đâu ra thì giờ mà tơ tưởng tới chuyện thiên đàng. Mà rồi mỗi lần sửa được mình hay thấy được mình hư quá thì đã hạnh phúc như đang ở trên Thiên Ðàng rồi hơi đâu mà vọng với cầu .

Cởi bỏ hết những nghiệp tâm lẫn thân mình nhẹ nhàng  thì lúc đó mình  xuất hồn đi học đạo mới vô . Cái bát (chén) của mình lúc nào cũng đầy ấp thì làm sao đổ thêm vô được ?!

Cho nên đến lúc chịu xuất hồn là lúc đó mình biết đã đến giờ dùng ý chí xuất ra khỏi bản thể để đi .

Cũng như tui đã nói bên trên, lúc mới đi sẽ bỡ ngỡ, nhiều khi đang đi thì vô cớ về lại bản thể. Có đêm đi, có đêm không vì lúc đó mình chưa duy trì được ý chí thường xuyên mà lý do tại sao thì vô cùng, nói sao hết, mỗi người mỗi khác .

Ðêm hôm qua tui nhất định đi đãnh lễ ông Thầy tui, thì tui được gặp rồi. Chẳng thấy hình bóng của ổng giống dưới thế gian này mà chỉ thấy một khối hào quang chói cả mắt nhìn không ra. Tưởng chắc lúc đó mình sẽ rào rạt yêu thương tay bắt mặt mừng. Ai nhè đâu nó không có động đậy gì ráo .  Ðược ban cho một chum nước trong, mà chum bằng bạc. Trong ý nghĩ kỳ sau sẽ phải được uống chum bằng vàng, bằng ngọc cơ … :-) ).  Lòng tham cũng còn lai rai .

Uống nước vô ý tưởng chắc phải ngọt lắm hay là thơm tho như nghe kể nhưng mà mới khởi chủ ý, đinh ninh như vậy thì uống vô cũng như mình uống nước lọc dưới trần gian . Bởi  vậy trên Thiên đình hể động là tiêu .

/////////////

tt22

hb7

Orange Coast College, 2004

Orange Coast College, 2004

tt40

tt32

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to Lính quèn của Thượng Đế

 1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

 2. Thai Ta says:

  Nhờ chị Mỹ Kim gửi link mà Thái download xuống quyển Cõi Vô Hình của chị Nam Mai. Phần 1 kể chuyện tu hồi trước của chị và phản ứng mạnh của bạn đạo khi không đồng ý với đường lối tu của chị Nam Mai. Đọc cũng có phần sốc, nhưng chỉ dám viết thì mình dám đọc thôi.
  http://www.mediafire.com/download/bzui7c7jnqjm4ic/SACH+COI+VO+HINH_OFFICIAL+VERSION_VVTP.pdf

 3. nguyễn văn sinh says:

  Tôi không biết phải giới thiệu như thế nào. Quyển sách mà các bạn sẽ đọc sau đây là tác phẩm vô cùng quý cho những người thành tâm tìm đạo. Không phải bằng sự tin tưởng, cầu nguyện, mà bằng sự sáng suốt. Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu “ Duy Tuệ Thị Nghiệp ”. Như người đi đêm chỉ cần một ánh đèn là đũ. Nếu những lời hay, sách quý đúng vào mục đích nhất là mục đích cốt tủy của người tầm đạo thì thật là như một ngọn đèn sáng. Trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm “ Ý Thức là Tất Cả ” của Peter Francis Dziuban do Ông Vũ Toàn biên dịch và gửi tặng. Đây là một quyển sách nói về Phật tánh ( Tánh Biết, Bản lai diện mục, Chơn Tâm…) do một tác giả Tây Phương viết với văn phong hiện đại. Một quyển sách chỉ trực tiếp cho hành giả thấy lại “ viên ngọc bỏ quên trong chéo áo của mình ”. Cảm nhận riêng tôi đây là một tác phẩm rất xuất sắc. Thật là một duyên lành, phước báu lớn cho người tìm đạo khi đọc quyển sách này. Nếu các bạn muốn, xin vào trang web chuabenhdongian.com và để lại
  email tôi sẽ gửi quyển sách này và vài quyển sách Đạo hay, đến các bạn

Comments are closed.